Sayfa Araçları

KALIP YAĞLARI C

Çelikten yapılmış beton kalıplarının yağlanmasında doğrudan kullanılan, mineral yağlara özel katıklar ilavesiyle üretilmiş suya dayanıklı bir yağdır. Kalıp üzerinde ince bir film tabakası oluşturarak yapışmayı önler. Temiz yüzey üzerine tüm kalıpla temas edecek ince bir film tabakası oluşturacak şekilde uygulanmalıdır.

Ürün Güvenlik Bilgi Formu

KG-F-189 MOIL KALIP YAGI Y GBF 07.Rev TR

Ürün Teknik Özellikleri

KALIP YAGI Y -TR

Ambalajlar

15KG,180KG

KALIP YAĞI Y

Metal beton kalıplarının yağlanmasında kullanılan, suyla karıştırıldığında emülsiyon veren kalıp yağıdır. Fırçayla sürülerek uygulanır. Karıştırma oranı kullanıcı tarafından belirlenir. Genel olarak 3 birim su ile 1 birim kalıp yağı karıştırılması tavsiye edilir. Yıpranmış eski kalıplarda ve/veya uygulama yapılacak ortamın aşırı sıcak olması durumunda karışımın 2 birim su 1 birim kalıp yağı oranına kadar zenginleştirilmesi önerilir. 1 saat içinde kullanılıp bitirilecek kadar sulandırılıp emülsiyon hazırlanmalıdır.

KALIP YAĞLARI C
KALIP YAĞI Y