Sayfa Araçları

Ürün Güvenlik Bilgi Formu

KG-F-233 MOIL BOR YAGI GBF 06.Rev TR

Ürün Teknik Özellikleri

BOR YAGI -TR

Ambalajlar

15KG,180KG

BOR YAĞI

Çeşitli metallerin işlenmesinde kullanılan, su ile karıştırıldığında emülsiyon veren çok maksatlı bir kesme ve metal işleme yağıdır. Yağlama ve soğutma özelliğine sahiptir. Yüzeylerin temiz ve düzgün olmasını sağlar. Bakteri üremesini önleyen katıklar ihtiva eder. Dayanıklıdır, pasa karşı koruyucudur.

Uygulama Detayları
Hazırlanan yeni emülsiyon kullanılmadan önce tezgah haznesinin temizlenmesi ve/veya temizliğinden emin olunması emülsiyon verimi ve daha uzun süre kullanılması açısından önemlidir. Emülsiyon haznesinin soğutma ve sirkülasyon sisteminin kesintisiz çalışmasının sağlanması ve hazne filtrelerinin düzenli olarak kontrol edilmesi ve periyodik olarak yenileri ile değiştirilmesi önerilir. Tezgah kızaklarında kullanılan Kızak yağlarının emülsiyon haznesine karışması engellenmelidir.

Ürün Güvenlik Bilgi Formu

KG-F-236 MOIL KESME YAGI GBF 06.Rev TR

Ürün Teknik Özellikleri

KESME YAGI -TR

Ambalajlar

15KG,180KG

KESME YAĞI

Su ile karıştırılmadan kullanılan metal işleme yağıdır. Çok iyi rafine edilmiş kaliteli baz yağlar ile oksidasyon ve pas önleyici katıklar kullanılarak geliştirilmiş çok amaçlı metal işleme ve kesme sıvısıdır. Pas ve korozyona karşı mükemmel koruma sağlar.

Ürün Güvenlik Bilgi Formu

KG-F-237 MOIL KESME YAGI 311 GBF 04.Rev TR

Ürün Teknik Özellikleri

KESME YAGI 311 -TR

Ambalajlar

15KG,180KG

KESME YAĞI 311

Su ile karıştırılmadan kullanılan metal işleme yağıdır. İleri teknoloji ürünü özel katıklar ve çok iyi rafine edilmiş kaliteli baz yağlar ile talaşlı imalatlarda kesme yağı olarak kullanılmak üzere geliştirilmiştir. Demir ve demir dışı metallerin özellikle de alüminyum ve magnezyum alaşımların honlama, rektifiye ve rodaj gibi çok ince talaş kaldırılan metal işleme operasyonları için özel olarak harmanlanmıştır. Yumuşak malzemelerin derin delme işlemlerinde çok hafif talaş kaldırılan fakat yüksek devirli freze ve honlama işlemlerinde mükemmel kesme, soğutma ve yıkama görevi görür. Klor içermez. Leke ve kararma yapmaz. Yüksek buharlaşma ve duman oluşumuna neden olmaz.

Ürün Güvenlik Bilgi Formu

KG-F-238 MOIL KESME YAGI 322 GBF 04.Rev TR

Ürün Teknik Özellikleri

KESME YAGI 322 -TR

Ambalajlar

15KG,180KG

KESME YAĞI 322

Su ile karıştırılmadan kullanılan metal işleme yağıdır. İleri teknoloji ürünü özel katıklar ve çok iyi rafine edilmiş kaliteli baz yağlar ile talaşlı imalatlarda kesme yağı olarak kullanılmak üzere geliştirilmiştir. Her türlü sert çeliklerin talaşlı yüzey işlemlerini, kesme işlemlerini kolaylaştırarak mükemmel yüzey kalitesi oluşumuna katkı sağlar. İçerdiği özel katıklar sayesinde delik delme, kesme ve yüzey işleme işlemlerini kolaylaştırarak kullanılan metal işleme ekipmanlarının ömürlerinin artmasına neden olur. Lekelenmenin sorun olmadığı tüm malzemelerde kullanımı uygundur.

Ürün Güvenlik Bilgi Formu

KG-F-239 MOIL KESME YAGI 911 GBF 04.Rev TR

Ürün Teknik Özellikleri

KESME YAGI 911 -TR

Ambalajlar

15KG,180KG

KESME YAĞI 911

İleri teknoloji ürünü özel katıklar ve yüksek kaliteli özel baz yağlar ile harmanlanmış, her türlü sert çeliklerin kesme, yüzey işleme ve özellikle derin delik delme gibi ağır oprasyonları için geliştirilmiştir. Özel alaşımlı çelikler de dahil olmak üzere çeşitli tiplerdeki çeliklerin delme ve talaş kaldırma işlemlerinde kesme ve soğutma sıvısı olarak güvenlekullanılır. İçeriğindeki yüksek basınç katkısı sayesinde farklı işlem hızlarında ve büyük boyutlu talaş kaldırmalarda kesme ve delme işlemlerini kolaylaştırarak mükemmel yüzey kalitesi oluşumuna yardımcı olur. Yüksek hızlarda çalışmaya uygun olmasından dolayı proses verimliliğin artmasına ve kullanılan metal işleme ekipmanlarının ömürlerinin artmasına katkı sağlar. İçeriğindeki yüksek basınç katkısı nedeni ile bakır ve alaşımlı sarı metallerde lekelenme yapabilir.

Ürün Güvenlik Bilgi Formu

KG-F-308 MOIL SENTETIK METAL KESME VE ISL SIV 03.Rev. TR

Ürün Teknik Özellikleri

SENTETIK METAL KESME VE ISLEME SIVISI -TR

Ambalajlar

17.5Kg,180Kg

SENTETİK METAL KESME VE İŞLEME SIVISI

Karbon çelik , paslanmaz çelik , dökme demir, alüminyum ve sarı metal alaşımların özellikle taşlama ve raybalama olmak üzere , delme , kesme , honlama , diş açma ve rodaj gibi talaşlı imalatlarında kullanılmak üzere geliştirilmiş sentetik esaslı çok amaçlı metal işleme kesme ve soğutma sıvısıdır. Mükemmel korozyon önleme, düşük köpük oluşumu, sert su stabilitesi, yüksek toz, kir, yağ vb. yabancı maddeleri bünyesinden itme özelliklerine sahiptir.  Nitrit, fenol ve klorlu bileşim içermez. İçerisinde bulunan özel kimyasallar sayesinde kesici uçların ömrünü uzatır, dumanlanma yapmaz.

 

Ürün Güvenlik Bilgi Formu

KG-F-235 MOIL TAM SEN.METAL IS VE SOG. SIV 05.Rev. TR

Ürün Teknik Özellikleri

TAM SENTETIK METAL ISLEME VE SOGUTMA SIVISI -TR

Ambalajlar

17.5KG,180KG

TAM SENTETİK METAL İŞLEME VE SOĞUTMA SIVISI

Karbon çelik ve paslanmaz çeliklerin tüm delme, honlama, diş açma, rodaj ve rektifiye işlemleri ile, hafif talaş kaldıracak şekilde diğer metal işleme operasyonları için son teknoloji katıklar ile formülüze edilmiş tam sentetik metal işleme yağıdır. Mükemmel korozyon önleme, düşük köpük oluşumu, sert su stabilitesi, yüksek toz, kir, yağ vb. yabancı maddeleri bünyesinden itme özelliklerine sahiptir.

Kullanımı
%2 ile %5 arasında M Oil Sentetik Bor Yağı ile %98 ile %95 oranında su karıştırılarak berrak ve şeffaf görünümde kullanıma hazır hale getirilebilir. Refraktometre Faktörü : 2,32

Ürün Güvenlik Bilgi Formu

KG-F-257 MOIL SISTEM TEMIZLEME DEZENFEKTANI GBF 03.Rev. TR

Ürün Teknik Özellikleri

SISTEM TEMIZLEME DEZENFEKTANI -TR

Ambalajlar

7L

SİSTEM TEMİZLEME DEZENFEKTANI

M Oil Sistem Temizleme Dezenfektanı merkezi sistemleri, tezgah ve haznesini, soğutma hatlarını yağ, kir, mikroorganizma ve pisliklerden arındırmak amacıyla formüle edilmiş, şok etkili bir dezenfektandır. Ortam ve sistemin kirlilik düzeyine göre % 1 ile % 3 arasında çözelti hazırlanarak kullanılır. % 1 - % 3 oranında suya ilave edilerek hazırlanan sulu çözelti kullanılarak düz yüzeylerin fırça ile, fırça girmeyecek yerlerin püskürtme şeklinde, hazne ve boru hatlarının sirkülasyon ile temizlik ve dezenfekte işlemi gerçekleştirilir.

Uygulama
M Oil Sistem Temizleme Dezenfektanı ile temizlenecek olan sistemde mevcut olan kirli veya bozuk olan kesme sıvısı boşaltılır. Tezgahın deposu birikmiş olan tortu ve pisliklerden arındırılır. Ön temizlik yapıldıktan sonra depoya taze su konup içine hacminin % 1 - 3 oranında M Oil Sistem Temizleme Dezenfektanı ilave edilir. Makine çalıştırılıp birkaç saat sirküle etmesi sağlanılır. Sirkülasyon süresi kullanılan dezenfeksiyon miktarına ve sistemin kirlilik durumuna göre azaltılır ve arttırılır. Daha sonra depo boşaltılarak temizlenir ve temiz su ile durulanarak kullanıma hazır hale getirilir.

Ürün Güvenlik Bilgi Formu

KG-F-250 MOIL YUZEY KORUMA YAGI GBF 03.Rev TR

Ürün Teknik Özellikleri

YÜZEY KORUMA YAGI -TR

Ambalajlar

15KG

YÜZEY KORUMA YAĞI

Doğrudan ortam şartlarına maruz kalmayan her türlü metal malzeme boru, şaft, dişli makine aksamlarının paslanmasını önleyen formüle edilmiş koruma yağıdır. Yüksek alan kaplama, maksimum su iticilik, nem ve asit buharlarına karşı yüksek direnç özelliğine sahiptir. M Oil Yüzey koruma yağı ile koruma altına alınarak yüzeyleri her türlü toz çapak, yağ, gres, su kir vb. yabancı maddelerden temizledikten sonra fırça ile sürülerek, püskürtülerek veya banyo şeklinde doldurularak uygulama yapılır. Her türlü yağ çözücü malzeme ile yağlı yüzeyler rahatlıkla temizlenebilir.

BOR YAĞI
KESME YAĞI
KESME YAĞI 311
KESME YAĞI 322
KESME YAĞI 911
SENTETİK METAL KESME VE İŞLEME SIVISI
TAM SENTETİK METAL İŞLEME VE SOĞUTMA SIVISI
SİSTEM TEMİZLEME DEZENFEKTANI
YÜZEY KORUMA YAĞI