Çevre Politikamız

• Üretim faaliyetlerimiz sonucunda çevrede oluşabilecek etkileri saptamak ve gereken önlemleri alarak bu etkileri en aza indirmek.

• Çalışanlarımızın iş yaşamında ve özel yaşamlarında çevre konusundaki bilinçlerini arttırmak.

• Geri kazanılabilir atıkların değerlendirilebilmesi için ayrı toplama sistemleri kurmak.

• Doğal kaynakların korunmasını ve tasarruflu kullanılmasını sağlamak.

• Çevre ile ilgili yasa ve mevzuatlara uymak ve çevre ile ilgili kurumların faaliyetlerine destek vermek.

• Çevre koruma faaliyetlerimizi sürekli iyileştirmek amacıyla yaşam döngüsünü esas alarak çevre hedef ve programlarını belirlemek ve uygulamak.

•Çalışanlarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve kamuya çevreyle ilgili politika ve çalışmalarımızı duyurmak.