Güvenlik Yönetim Sistemi Politikası

• Müşteri memnuniyetini en üst düzeyde sağlarken faaliyetlerimiz sonucu ortaya çıkan proses emniyeti ile ilgili tehlikeleri ve etkilerini tespit etmek, bu etkilerin çevreye ve insana vereceği zararları ortadan kaldırmak veya en aza indirmek.

• Ulusal ve uluslar arası yasal mevzuat ve düzenlemelere uymak.

• Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamının sağlanması için riskleri belirleyip gerekli iyileştirmeleri yapmak ve sonuçları sürekli olarak izleyerek riskleri en aza indirmek, Güvenlik Yönetim Sistemi dahilinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı yaratmak.

• Güvenlik yönetim sistemi faaliyetlerimizi sürekli iyileştirmek amacıyla hedef ve programları belirlemek ve uygulamak.

• İş Sağlığı ve Güvenliği kültürü oluşturmak yaşam tarzı haline getirmek.

• Çalışanlarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve kamuya güvenlik yönetim sistemi ile ilgili politika ve çalışmalarımızı duyurmak.