Kalite Politikamız

• Ticari faaliyetlerini doğaya ve doğadaki bütün canlılara saygı göstererek yürütmeyi strateji olarak benimsemek ve uygulamak.

• Yürürlükteki güncel yasa ve mevzuatlara uygun hareket ederek tüketicilerin ve son kullanıcıların saygı, sevgi ve takdirini kazanarak onların sağlık ve emniyetini ön planda tutmak.

• Tüm faaliyetlerinde sürekli kontrolü, sürekli karşı taraf memnuniyetini benimsemek.

• Ürün taleplerinde her zaman kullanıma uygun, bir üst performansta ürünü müşterilerine sunmayı ilke edinmek

• Üretimde değişik formülasyonlarla müşteriye optimum fayda ve maliyet sunma çabasını göstermek.

• Hedeflere ulaşmak için üst yönetim ve tüm çalışanların uyumlu ve gelişmelere destek olacak şekilde katılmalarını sağlamak, süreç risklerini değerlendirmek suretiyle kalite yönetiminin etkinliğini sürekli iyileştirmek.