Teknik Terimler Sözlüğü

A.A.M.A
(American Automobile Manufacturers Association) Amerikan Otomobil Üreticileri Birliği
A.C.E.A
(Association of European Automotive Manufacturers) Avrupa Otomotiv Üreticileri Birliği
A.C.S
(American Chemical Society) Amerikan Kimyasal Üreticileri Birliği
ADHEZYON
Bir maddenin diğer bir maddeyi çekme kuvvetidir.
AFNOR
(Association Français de Normalisation) Fransız Standartları Birliği
A.G.M.A.
(American Gear Manufacturers’ Association) Amerikan Dişli Üreticileri Birliği
API
(American Petroleum Institute) Amerikan Petrol Enstitüsü
ASTM
(American Society for Testing Materials) Amerikan Malzeme Test Birliği
BSI
(British Standards Institution) İngiliz Standartları Birliği
CEC
(Coordinating European Council) Avrupa Koordinasyon Konseyi
CMA
(Chemical Manufacturers Association) Kimyasal Üreticileri Birliği
COP
(Code of Practice) Pratik Kodlama
CRC
(Coordinating Research Council) Araştırma Koordinasyonu Konseyi
DIN
(Deutsche Industrie Normen) Alman Endüstriyel Standartları
EOLCS
(Engine Oil Licensing and Certification System) Motor Yağları Lisans ve Belgeleme Sistemi
EMA
(Engine Manufacturers Association) Motor Üreticileri Birliği
HDDEO
(Heavy Duty Diesel Engine Oil) Ağır Hizmet Dizel Motor Yağları
ILSAC
(International Lubricant Standardization & Approval Com.) Uluslararası Madeni Yağ Standardizasyon ve Onay Kom.
ISO
(International Organization for Standardization) Uluslararası Standardizasyon Organizasyonu
JAMA
(Japan Automobile Manufacturers Association) Japon Otomobil Üreticileri Birliği
JASO
(Japan Automobile Standards Organization) Japon Endüstriyel Standartları
JIS
(Japanese Industrial Standards) Japon Endüstriyel Standartları
JSAE
(Society of Automotive Engineers, Japan) Japon Otomotiv Mühendisleri Birliği
MSDS
(Material Safety Data Sheets) Malzeme Güvenlik Bilgi Formları
MVMA
(Motor Vehicle Manufacturers Association) Motorlu Taşıt Üreticileri Birliği
NALSAS
(North American Lubricant Standard. & Approval Sys.) Kuzey Amerikan Madeni Yağ Stand. ve Onaylama Sis.
NLGI
(National Lubricating Grease Institute) Milli Yağlama Gresi Enstitüsü gresleri işlenmiş penetrasyon değerlerine göre sınıflandırır.
NMMA
(National Marine Manufacturers Association) Milli Deniz Taşıtları Üreticileri Birliği
NVMA
(National Vehicle Manufacturers Association) Milli Taşıt Üreticileri Birliği
OEM
(Original Equipment Manufacturers) Orijinal Ekipman Üreticileri Birliği
SAE
(Society of Automotive Engineers) Otomotiv Mühendisleri Birliği
TBN
Toplam Baz Numarası madeni yağdaki alkali madde miktarını belirtir. Birimi mgKOH/g’dir. Motorin kükürt içerdiğinden dizel motor yağlarının TBN değeri önem taşır.
VII
Viskozite indeks geliştirici katıklar, ısı değişiminin yağ viskozitesi üzerindeki etkisini azaltan, yağda eriyebilen organik polimerlerdir.